Organizacija

Predsjednik – Slaven Bogut

Izvršni dopredsjednikTomislav Ninić

PotpredsjednikTomislav Perak

PotpredsjednikSlaven Bogut

Potpredsjednik – Tomislav Jukić

TajnicaKatarina Šupe

DirektorJakša Knežević

Treneri mlađih kategorija – Perica Šišak, Denis Šupe, Denis Seferović, Edi Brkić, Bruno Sabioni

Trener prve ekipeJoško Kreković

Šef stručnog stožera za sve kategorije – Jure Marelja