Organizacija

Predsjednik – Slaven Bogut          

Izvršni dopredsjednikTomislav Ninić

PotpredsjednikTomislav Perak

Potpredsjednik – Tomislav Jukić

Tajnica – Katarina Šupe 

DirektorJakša Knežević

Treneri mlađih kategorija:

Perica Šišak                                            

Denis Šupe                            

 Denis Seferović   

Edi Brkić                                

Bruno Sabioni

Trener prve ekipeJoško Kreković

Šef stručnog stožera za sve kategorije – Jure Marelja